Doelstelling Betonplatform

Het Betonplatform behartigt de gemeenschappelijke belangen van de Nederlandse betonkolom en levert een bijdrage aan het verbeteren van het betonimago.


Leden

Het Betonplatform heeft de volgende leden: BFBN, Cascade, Cement&BetonCentrum, VHB en VOBN.


Belangrijkste activiteiten

Het bijeenbrengen van zijn deelnemers in de betonkolom, richting geven aan die deelnemers, het ontplooien van gemeenschappelijke lobbyactiviteiten, communicatie in het publieke domein, toepassings-gerichte ontwikkeling en verbetering van het algemene betonimago.